Ο μύθος της Lalita

Μια φορά και έναν καιρό, αρκετοί θεοί, ανάμεσά τους και ο θεός Bhanda, θέλησαν να υποτάξουν όλο τον κόσμο. Και οι άνθρωποι έκαναν θυσία στους θεούς και προσευχήθηκαν για ειρήνη. Και οι προσευχές τους εισακούσθηκαν. Η απάντηση στις προσευχές τους ήταν η Lalita. H Lalita, η θεά που παίζει, γεννήθηκε μέσα από τη φωτιά αυτής